ตอน หลีกเลี่ยงใช้ยากลุ่มไอบูโพรเฟน หากเป็นไข้เลือดออก

5 ตุลาคม 2558 | 1,114


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน หลีกเลี่ยงใช้ยากลุ่มไอบูโพรเฟน หากเป็นไข้เลือดออก ออกอากาศวันที่ 5ต.ค.58
 
 
     ไข้เลือดออก เป็นโรคที่เกิดจากยุงซึ่งเป็นพาหะของโรค ไข้เลือดออกนอกจากจะเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชื้น และก่อให้เกิดความกังวลต่อผู้ปกครองเวลาเด็กมีไข้
 
     มักพบบ่อยในเด็กต่ำกว่า 15 ปี โดยเฉพาะช่วงอายุ 2-8 ขวบ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ใหญ่จะไม่มีโอกาสเป็นโรคไข้เลือดออกได้ โดยเฉพาะต้องอาศัยอยู่ในแหล่งที่ชุกชุมไปด้วยยุงตัวร้าย 
 
 
     ด้านกระทรวงสาธารณสุขไทยเตือนผู้ปกครวงว่าหากพบว่าเด็กๆ มีไข้ นอกจากยาแอสไพรินที่ควรหลีกเลี่ยงแล้วยังต้องหลีกเลี่ยงกลุ่มยากลุ่มไอบูโพรเฟน เพราะจะมีผลกระทบทำให้มีเลือดออกง่าย ทำให้ระคายเคืองในกระเพาะอาหารและทำให้เลือดไม่เเข็งตัว
 
     ดังนั้นควรใช้ยาในกลุ่มพาราเซตามอลร่วมกับการเช็ดตัวลดไข้หากพบว่าเด็กๆ มีไข้สูง
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระน่ารู้และเรื่องน่าสนใจอีกมากมายรออยู่ใน เว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก :)

5 ตุลาคม 2558 | 1,114 views