ตอน เทคนิคการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ I-Message

31 กรกฎาคม 2558 | 1,836


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เทคนิคการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ I-Message ออกอากาศวันที่ 31ก.ค.58
 
นายแพทย์ชาตรี  วิฑูรชาติ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ได้กล่าวว่า ระดับของการเล่นเกมของเด็กนั้น แบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ เด็กชอบเกม เด็กหมกมุ่น และเด็กติดเกม โดยเด็กชอบเกม จะมีพฤติกรรมชอบเล่นเกมที่ชอบแต่สามารถควบคุมตนเองได้ดี ส่วนเด็กหมกมุ่นนั้น จะมีลักษณะที่มีความสนใจในเรื่องเกมมาก พูดแต่เรื่องเกม อยากจะเล่นเกม แต่ยังควบคุมตนเองได้ แต่ถ้าเด็กติดเกมนั้น จะไม่สามารถควบคุมตนเองได้เลย เด็กที่ติดเกมสมาธิจะแย่ลง อารมณ์ฉุนเฉียวง่าย ก้าวร้าว การเรียนแย่ลง สำหรับแนวทางในการสื่อสารเพื่อช่วยให้เด็กออกจากเกม นั้น 
 
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ได้แนะนำว่า พ่อแม่ควรใช้เทคนิคในการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ที่เรียกว่า i-message มากกว่า เพราะการสื่อสารรูปแบบนี้ จะช่วยสร้างความนุ่มนวล น่าฟัง ให้ผลในด้านบวก และทำให้เห็นว่าพ่อแม่หวังดีต่อลูกมากแค่ไหน
 
http://kidsnews.bectero.com/ ชมเรื่องน่าสนใจอีกมากมายกันต่อในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก

31 กรกฎาคม 2558 | 1,836 views