ตอน นั่งให้ถูกท่า เพิ่มเติมพัฒนาการเด็ก

29 กรกฎาคม 2558 | 1,127


ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน นั่งให้ถูกท่า เพิ่มเติมพัฒนาการเด็ก ออกอากาศวันที่ 29ก.ค.58
 
ท่านั่ง เป็นสิ่งที่เราควรให้ความสำคัญ เนื่องจากจะส่งผลต่อพัฒนาการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารหรือการเรียนรู้ในเด็กแบบพวกเรา ถ้าเรานั่งไม่ถูกท่า ก็อาจทำให้หลังค่อม อวัยวะส่วนอื่นพัฒนาช้า เช่น มือและแขน ไม่ก็อาจจะเป็นโรคกระดูกได้ด้วย เพราะฉะนั้นท่านั่งที่ถูกต้องคือ การนั่งพิงพนัก โดยนั่งให้ชิดหลังสัมผัสพนัก คอตั้งตรง งอศอกประมาณ 75-90 องศา เข่างอ 90-110 องศา เท้าสัมผัสพื้นทั่งฝ่าเท้า ถ้าเท้าลอยควรหาที่รองเท้าขณะนั่งให้พอดี และควรลุกขึ้นยืดหรือผ่อนคลายกล้ามเนื้อกระดูกทุกๆ ครึ่งชั่วโมงหรืออย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง
 
http://kidsnews.bectero.com/ ชมเรื่องน่าสนใจอีกมากมายกันต่อในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก

29 กรกฎาคม 2558 | 1,127 views