ตอน โรคติดเชื้อในเด็กช่วงฤดูฝน

10 กรกฎาคม 2558 | 1,370


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน โรคติดเชื้อในเด็กช่วงฤดูฝน ออกอากาศวันที่ 10ก.ค.58
 
เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน โรคที่ต้องระวังในเด็กคือ โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ซึ่งจะพบได้บ่อยในช่วงนี้ เนื่องจากอากาศมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ร่างกายอาจจะปรับสภาพได้ไม่ทัน อีกทั้งฤดูฝนมีการระบาดของเชื้อโรค ทั้งเชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจหลายชนิด ทำให้เกิดการเจ็บป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 
 
ซึ่งโรคกลุ่มนี้ ก็คือ โรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ซึ่งอวัยวะในระบบนี้เริ่มตั้งแต่ จมูก คอ ไซนัส กล่องเสียง หลอดลมและปอด ซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อย และมีอาการตั้งแต่รุนแรงน้อยจนถึงมาก  โรคหวัดในเด็กวัยเรียนที่ถือว่าเป็นปกติจะเกิดประมาณปีละ 6 - 8 ครั้ง 
 
http://kidsnews.bectero.com/ ชมเรื่องน่าสนใจอีกมากมายกันต่อในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก

10 กรกฎาคม 2558 | 1,370 views