ตอน ใช้สมาร์ทโฟนมากเกินไป ส่งผลให้สติปัญญาตํ่า

8 เมษายน 2558 | 1,161


ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ใช้สมาร์ทโฟนมากเกินไป ส่งผลให้สติปัยญาตํ่า 9เม.ย.58
 
จริงหรือไม่ที่ว่า การครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ใช้สมาร์ทโฟนมากเกินไป ส่งผลให้สติปัญญาตํ่า
 
http://kidsnews.bectero.com/ คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอเพื่อนๆ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก :)

8 เมษายน 2558 | 1,161 views