ตอน เชื้อโรคร้าย ภัยอันตรายจากสมาร์ทโฟน

26 กุมภาพันธ์ 2558 | 4,893


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เชื้อโรคร้าย ภัยอันตรายจากสมาร์ทโฟน ออกอากาศวันที่ 27ก.พ.58
 
จากการศึกษาของนักศึกษาภาควิชาชีววิทยาของมหาวิทยาลัยเซอร์เรย์ ประเทศอังกฤษ พบว่าในโทรศัพท์มือถือของเรานั้น มีเชื้อโรคเป็นจำนวนมาก แต่เชื้อที่ตรวจพบนั้นส่วนใหญ่มักไม่ก่ออันตรายกับผู้ใช้ 
 
แต่อย่างไรก็ตาม เราควรที่จะเช็ดทำความสะอาดโทรศัพท์ที่ใช้เป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง และควรล้างมือทำความสะอาดบ่อยๆ ซึ่งการล้างมือนั้นจะช่วยลดเชื้อโรคลงให้เหลือน้อยที่สุดได้
 
http://kidsnews.bectero.com/ คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอเพื่อนๆ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก :)

26 กุมภาพันธ์ 2558 | 4,893 views