ตอน มาตรการดูแลสุขภาพหน้าหนาว

24 พฤศจิกายน 2557 | 742


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน มาตรการดูแลสุขภาพหน้าหนาว ออกอากาศวันที่ 24พ.ย.57
 
ข้อควรปฏิบัติเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองในหน้าหนาวมีดังนี้ 
 
1.เตรียมตนเองให้พร้อมก่อนเข้าสู้หน้าหนาว ดังนี้
- เตรียมเสื้อผ้าและเเครื่องห่มให้ความอบอุ่น 
- ยารักษาโรคที่จำเป็น
- ของใช้ที่จำเป็น
-  ติดตามข้อมูลเรื่องการประกาศภัยหนาว
- เตรียมตัวดูแลสุขภาพตนเอง เช่น ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
 
2.รู้ระวัง
- ระวังสิ่งรอบตัวที่อาจทำให้เกิดโรคได้ เช่น การสวมหน้ากากอนามัย ระวังไม่ให้ร่างกายขาดความอบอุ่น เป็นต้น 
 
 

24 พฤศจิกายน 2557 | 742 views