ตอน ใช้อินเตอร์เน็ตนาน เสี่ยงสายตาสั้น

28 ตุลาคม 2557 | 1,813


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ใช้อินเตอร์เน็ตนาน เสี่ยงสายตาสั้น ออกอากาศวันที่ (29 ต.ค. 57)
 
นายแพทย์ ฐาปนวงศ์ ตั้งอุไรวรรณ จักษุแพทย์ รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ปัญหาสายตาที่น่าห่วงในขณะนี้ เป็นปัญหาจากการใช้เทคโนโลยีการสื่อสาร โดยผลสำรวจล่าสุด คนไทยใช้โทรศัพท์มือถือประมาณ 41 ล้านคน ใช้คอมพิวเตอร์ประมาณ 20 ล้านคน และใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ 15 ล้านคน โดยโทรศัพท์ที่นิยมส่วนใหญ่เป็นสมาร์ทโฟน ซึ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนใช้สายตาเพ่งข้อมูลในสมาร์ทโฟนยาวนาน จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดสายตาผิดปกติเพิ่มขึ้น สายตาผิดปกติจะมีทั้งสั้น ยาว และเอียง การเล่นคอมพิวเตอร์ในเด็กวัยประถม คืออายุต่ำกว่า 15 ปี เด็กจะใช้สายตามาก จะทำให้สายตาสั้นเร็วกว่าปกติ ซึ่งมีทั้งสั้นเทียมหรือสั้นชั่วคราว และสั้นถาวร โดยอัตราการเกิดปัญหาสายตาสั้นในขณะนี้เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่า จากที่เคยพบร้อยละ 8 ของจำนวนประชากรที่สายตาสั้น เป็นร้อยละ 30 
 
สิ่งที่เด็กๆ ควรปฏิบัติเพื่อถนอมสายตาคือ ไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนติดต่อกันเกิน  25-30 นาที และต้องพักสายตาอย่างน้อย 1-5 นาที ควรดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อให้ดวงตามีความชุ่มชื้น ไม่ต้องพึ่งน้ำตาเทียม และพักผ่อนนอนหลับเป็นเวลา 7 ชั่วโมง เพื่อให้ประสาทตาได้พักการใช้งาน
 
 

28 ตุลาคม 2557 | 1,813 views