ตอน ห่วงเด็กไทยเป็นโรคหนุ่ม สาวก่อนวัย

20 ตุลาคม 2557 | 1,088


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ห่วงเด็กไทยเป็นโรคหนุ่ม สาวก่อนวัย ออกอากาศวันที่ 21 ต ค  57
 
พญ.นวพร นำเบญจพล แพทย์หน่วยต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม กองกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อภิปรายเรื่อง "โรคเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย ภัยที่ไม่ควรมองข้าม" ในงานประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 1 โรคหนุ่มสาวก่อนวัย เกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนเจริญเติบโตที่หลั่งออกมาจากสมอง จนไปกระตุ้นต่อมเพศ ทำให้สร้างฮอร์โมนเพศที่ผิดปกติ ทำให้เด็กมีร่างกายที่โตขึ้น มีลักษณะเป็นหนุ่มสาวเพิ่มขึ้น  ในส่วนของผู้ชาย จะมีร่างกายที่โตเหมือนกับผู้ใหญ่ แต่จิตใจยังคงเป็นเด็ก ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีการระบุจำนวนแน่ชัดของเด็กที่เป็นโรคนี้ แต่ประมาณการว่าเด็กร้อยละ 2-3 เป็นโรคนี้มากขึ้น 
 
ซึ่งโรคหนุ่ม-สาวก่อนวัยนี้ เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาสังคมตามมา อาทิเช่น การมีบุตรก่อนวัยอันควร เพราะฉะนั้น เด็กๆ อย่างเราจึงจำเป็นจะต้องดูแลตัวเองเป็นอย่างดี รู้จักแยกแยะในสิ่งที่ดีและไม่ดี เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ และระวังตนเองมากขึ้น 
 
นอกจากนี้ เด็กที่อยู่ในช่วงวัยเจริญเต็มตัว ควรที่จะนอนให้เพียงพอ ไม่นอนดึก ดื่มนมในปริมาณที่เหมาะสม กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ บริโภคสื่อที่มีประโยชน์  หากมีปัญหาไม่สบายใจ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ควรที่จะปรึกษาพ่อแม่หรือคุณครู ไม่ควรแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
 
 

20 ตุลาคม 2557 | 1,088 views