ตอน เด็กเมืองหลวง เสี่ยงโรคเบาหวาน

19 ตุลาคม 2557 | 768


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เด็กเมืองหลวง เสี่ยงโรคเบาหวาน ออกอากาศวันที่ 20 ต ค  57
 
จากการเผยข้อมูลในการประชุมหารือเรื่องการดำเนินการเพื่อลดภาระโรคเบาหวานและโรคเรื้อรังในกรุงเทพมหานคร สำหรับสถานการณ์โรคเบาหวานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า มีผู้ป่วยเป็นโรคเบาหวานประมาณร้อยละ 25 ของจำนวนประชากร และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี พบอัตราการป่วยเป็นโรคเบาหวานถึงร้อยละ 9 ซึ่งมีสาเหตุมาจากโรคอ้วน ด้วยเหตุนี้ ทางกรุงเทพมหานคร จึงได้มีโปรแกรมเฝ้าระวังในกลุ่มเด็ก โดยมอบหมายให้โรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 438 แห่ง ดำเนินการ หากพบเด็กที่มีน้ำหนักตัวมากกว่าเกณฑ์และเข้าข่ายจะเป็นโรคอ้วนและเบาหวาน ให้เข้าไปดูแลจัดโปรแกรมควบคุมอาหารและออกกำลังกายในทันที 
 
นอกจากนี้ ทางกรุงเทพมหานคร ยังควบคุมร้านค้าในโรงเรียนไม่ให้จำหน่ายขนมหวานและน้ำอัดลม ซึ่งเป็นสาเหตุอันดับต้นๆ ของโรคอ้วนและโรคเบาหวาน ส่วนการดูแลผู้ป่วยในพื้นที่ ก็ได้มอบหมายให้โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร สร้างเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วย โดยร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขและศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง 
 
 

19 ตุลาคม 2557 | 768 views