ตอน บัตรนร. อิเล็กทรอนิกส์ ร.ร.สามโคก

12 สิงหาคม 2557 | 819


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน บัตรนร. อิเล็กทรอนิกส์ ร.ร.สามโคก โดยพิธีกรคนเก่ง "น้องปิ๊ง น้องปั๊น น้องชิโกะ น้องโฟกัส" ออกอากาศวันที่ 12 สิงหาคม 2557
 
     โรงเรียนสามโคก จ.ปทุมธานี ได้จัดทำบัตรนักเรียนแบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้น โดยบัตรนักเรียนนี้จะบันทึกข้อมูลของนักเรียนแต่ละคนไว้อย่างละเอียด สามารถตรวจสอบได้ว่านักเรียนเจ้าของบัตรนั้นเข้าเรียนตรงเวลา เข้าเรียนสาย หรือขาดเรียน และหากนักเรียนโดดเรียน ระบบก็จะส่งข้อความเข้าโทรศัพท์มือถือของผู้ปกครองทันที!
 
 

12 สิงหาคม 2557 | 819 views