ตอน วิวัฒนาการของสื่อสาร

24 กรกฎาคม 2557 | 1,405


รายการครอบครัวข่าวเด็ก  ตอน วิวัฒนาการของสื่อสาร  โดยพิธีกรคนเก่ง "น้องปิ๊ง,น้องปั๊น,น้องชิโกะ,น้องโฟกัส" ออกอากาศวันที่ 25 กรกฎาคม 2557
 
ในยุคสมัยก่อนจะใช้การส่งโทรเลขในการสื่อสาร ต่อมาก็จะเป็นการส่งจดหมาย จากนั้นเริ่มมีการใช้โทรศัพท์แบบมีสาย และก็เริ่มนิยมใช้เพจเจอร์ จากนั้นก็มีการผลิตโทรศัพท์ไร้สาย หรือโทรศัพท์มือถือ ทำให้การสื่อสารเปิดกว้างมากขึ้นนั่นเอง
 

24 กรกฎาคม 2557 | 1,405 views