ช่วง IT in Touch แอพฯ พูดมาต้องพิมพ์

9 กรกฎาคม 2557 | 548


ครอบครัวข่าวเด็ก ช่วง IT in touch ตอน แอพฯ พูดมาต้องพิมพ์ โดยพิธีกรเด็กคนเก่ง "น้องข้าวโอ๊ต" ออกอากาศวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 
 
มีการคิดค้นแอพฯ ตัวใหม่ ที่ช่วยแปลงคำพูดของเราเป็นตัวอักษร ทั้งนี้ควรพูดด้วยน้ำเสียงที่ชัดเจนเพื่อการแปลคำพูดเป็นตัวอักษรที่ถูกต้องนั่นเอง

9 กรกฎาคม 2557 | 548 views