ช่วง IT in Touch ตอน ปากกาอัจฉริยะ เก็บข้อมูลได้ในสมาร์ทโฟน

23 ธันวาคม 2557 | 713


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วง IT in Touch ตอน ปากกาอัจฉริยะ เก็บข้อมูลได้ในสมาร์ทโฟน โดยพิธีกรคนเก่ง "น้องข้าวโอ๊ต" ออกอากาศวันที่ 24ธ.ค.57
 
ปากกาอัจฉริยะมีลักษณะเหมือนปากกาทั่วไป แต่เมื่อเราบันทึกสิ่งต่างๆ ลงบนกระดาษ มันก็จะสามารถเก็บข้อมูลลงในโทรศัพท์มือถือได้อย่างอัตโนมัติ โดยวิธีทำงานของปากกานี้จะทำงานเชื่อมต่อกับแอพลิเคชั่น นอกจากนี้มันยังสามารถแปลงลายมือของเราเป็นตัวพิมพ์ได้อีกด้วย
 
 

23 ธันวาคม 2557 | 713 views