ตอน เรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อนบ้าน ต้อนรับ AEC

19 สิงหาคม 2557 | 1,014


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อนบ้าน ต้อนรับ AEC  โดยพิธีกรคนเก่ง "น้องปิ๊ง,น้องปั๊น,น้องชิโกะ,น้องโฟกัส " ออกอากาศวันที่ 20 สิงหาคม 2557
 
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์ ได้มีการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพร้อมเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น โดยเปิดสอนภาษาต่างประเทศเพื่อให้นักเรียนความสามารถในการใช้ภาษาที่หลากหลาย เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส และภาษาพม่า โดยจะมีครูเจ้าของภาษามาฝึกสอนให้อีกด้วย 
 
นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา เพื่อให้นักเรียนมีความสามารถทางภาษาทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

19 สิงหาคม 2557 | 1,014 views