งานประดิษฐ์ ร.ร.วัดโนนสภาราม จ.สระบุรี

18 กรกฎาคม 2557 | 567


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วงนกกระจิบนิวส์ ตอน งานประดิษฐ์ ร.ร.วัดโนนสภาราม จ.สระบุรี โดยพิธีกรคนเก่ง "น้องโอม" ออกอากาศวันที่ 23 มิถุนายน 2557
 
งานประดิษฐ์ ร.ร.วัดโนนสภาราม จ.สระบุรี เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเพื่อนๆ ที่มีโรคพิการและอาการออทิสติกซึ่งงานประดิษฐ์ที่เพื่อนๆ ได้ลงมือทำเป็นการนำสิ่งประดิษฐ์เหลือใช้มาดัดแปลง โดยเป็นกิจกรรมที่ช่วยฝึกสมาธิให้กับเพื่อนๆ ได้เป็นอย่างดี
 
 

18 กรกฎาคม 2557 | 567 views