สองพี่น้อง ร่วมส่งหนังสือสู่ชุมชนห่างไกล

10 กรกฎาคม 2557 | 405


ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน สองพี่น้อง ร่วมส่งหนังสือสู่ชุมชนห่างไกล โดยพิธีกรคนเก่งน้องปิ๊ง,น้องชิโกะ,น้องโฟกัส,น้องปั๊น ออกอากาศวันที่ 19 พฤษภาคม 2557
 
สองพี่น้องชาวแคนาดา ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม โดยก่อตั้งองค์กรที่ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรวบรวมหนังสือไปยังพื้นที่ยชนบท เพื่อให้เด็กๆ ในชนบทได้มีโอกาสเรียนรู้มากขึ้น

10 กรกฎาคม 2557 | 405 views