การอ่านหนังสือของเด็กไทย

10 กรกฎาคม 2557 | 585


ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน การอ่านหนังสือของเด็กไทย โดยพิธีกรคนเก่งน้องปิ๊ง,น้องชิโกะ,น้องโฟกัส,น้องปั๊น ออกอากาศวันที่ 17 พฤษภาคม 2557
 
ผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การอ่านหนังสือยของประชากร ปี 2556 พบว่า เด็กผู้หญิงมีอัตราการอ่านหนังสือมากกว่าเด็กผู้ชาย เด็กในเขตเทศบาลจะมีการอ่านหนังสือมากกว่าเด็กที่อยู่นอกเขตเทศบาล เป็นต้น

10 กรกฎาคม 2557 | 585 views