ตอน ร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายนจัดกิจกรรมฉลองก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

18 มกราคม 2559 | 778


ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายนจัดกิจกรรมฉลองก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ออกอากาศวันที่ 18ม.ค.58
 
ร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายน จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยภายในงานได้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนและคนในชุมชนตระหนักรู้ถึงบทบาท หน้าที่ของตนเองที่มีต่อประชาคมอาเซียน เพื่อปลูกฝังให้ทุกคนร่วมส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีของประเทศไทย
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก :)

18 มกราคม 2559 | 778 views