ตอน น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ทักษะอาชีพ

9 มกราคม 2559 | 719


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ทักษะอาชีพ ออกอากาศวันที่ 12ม.ค.59
 
โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา น้อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์สอนทักษะอาชีพด้านต่างๆ ให้แก่เด็กนักเรียน
 
 kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก :)
 

9 มกราคม 2559 | 719 views