ตอน โรงเรียนพออยู่ พอกิน และพอเพียง

18 ธันวาคม 2558 | 736


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน โรงเรียนพออยู่ พอกิน และพอเพียง ออกอากาศวันที่ 18ธ.ค.58
 
โรงเรียนปูแป้ เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ตั้งอยู่ที่อำเภอแม่สอด จ.ตาก เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 แต่นอกจากการเรียนการสอนภายในห้องเรียนแล้ว ทางโรงเรียนยังได้จัดให้มีการเรียนการสอนในภาคปฏิบัตินอกห้องเรียน ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้บริเวณแปลงสาธิต ทำนา 1 ไร่ ได้เงิน 1 แสน ซึ่งเป็นโครงการของโรงเรียนที่ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยชุมชน ที่นำกิจกรรมดีๆ มาให้เด็กๆ ได้ร่วมกันทำนานกว่า 3 ปีแล้ว นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกหลายกิจกรรม เช่น กิจกรรมดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬาต่างๆ ตามความถนัด
 
 
สำหรับแปลงสาธิตเกษตรพอเพียงมีการเลี้ยงเป็ด ไก่ ปลาดุก และปลาทับทิม นากจากนี้ ยังมีการปลูกพืชหลากหลายชนิด เช่น มะละกอ มะนาว กล้วย ข้าวหอมนิล และผักต่างๆ ซึ่งผลผลิตทุกชนิดที่เด็กนักเรียนได้ร่วมกันทำนั้น ต่างก็ไร้สารเจือปน ทำให้สามารถนำผักและผลผลิตต่างๆ นั้น มาใช้เป็นอาหารกลางวัน และนำไปจำหน่ายในร้านค้าและคนในชุมชน เปลี่ยนเป็นทุนอาหารกลางวันได้อีกด้วย แปลงสาธิตของโรงเรียนปูแป้นี้ 
 
นอกจากจะใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนแล้ว ยังเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้เข้ามาศึกษาแปลงสาธิต เพื่อนำไปต่อยอดให้กับคนในครอบครัวหรือเพื่อนบ้านได้รู้จักการปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้อีกด้วย
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก :)
 

18 ธันวาคม 2558 | 736 views