ตอน ทวิศึกษา สร้างโอกาสให้เด็กบนพื้นที่สูง

14 ธันวาคม 2558 | 601


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ทวิศึกษา สร้างโอกาสให้เด็กบนพื้นที่สูง ออกอากาศวันที่ 14ธ.ค.58
 
โรงเรียนกล้อทอ เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน รายวิชาพื้นฐาน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและประเมินผล ส่วนรายวิชาเพิ่มเติมนั้น ทางวิทยาลัยการอาชีพแม่สอดเป็นผู้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยจะจัดให้มีคณะครูเดินทางจากอำเภอแม่สอดขึ้นไปทำการสอน ในขณะเดียวกัน ก็มีการทำการทดลองทำการสอนโดยระบบวีดีโอ คอนเฟอร์เรนท์ ด้วย เพื่อจะได้ศึกษาข้อแตกต่างและปัญหาในด้านต่างๆ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดนั่นเอง
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก :)
 

14 ธันวาคม 2558 | 601 views