ตอน ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียน ภาคเหนือตอนล่าง

17 พฤศจิกายน 2558 | 756


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพนักเรียน ภาคเหนือตอนล่าง ออกอากาศวันที่ 17พ.ย.58
 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพหรือความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นโครงการที่ทางโรงเรียนใน 8 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
 
ได้คัดเลือก เด็กที่กำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3ที่ฉายแววว่ามีอัจฉริยภาพหรือความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระยะยาว 3 ปี ตั้งแต่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เพื่อให้นักเรียนเหล่านั้นได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และเป็นตัวป้อนที่มีศักยภาพสูงเยี่ยมสำหรับการศึกษาในระดับสูง พัฒนาไปสู่ความเป็นนักวิจัย นักประดิษฐ์ นักคิดค้น ที่มีความสามารถระดับชั้นนำของประเทศ มีจิตวิญญาณมุ่งมั่นทำงานเพื่อสังคมและประเทศชาติ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ โดยความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก :)
 

17 พฤศจิกายน 2558 | 756 views