ตอน บริษัทสร้างการดี เสริมเด็กเรียนรู้ธุรกิจ

29 ตุลาคม 2558 | 2,857


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน บริษัทสร้างการดี เสริมเด็กเรียนรู้ธุรกิจ ออกอากาศวันที่ 30ต.ค.58
 
 
โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก-อุตรดิตถ์) ได้มีการจัดจำลองก่อตั้งบริษัท เพื่อดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้าประเภทของขวัญ ของที่ระลึกและดอกไม้ประดิษฐ์ประเภทต่างๆ โดยมีเด็กนักเรียนที่สนใจทั้งระดับชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย กว่า 30 คน ร่วมเป็นพนักงานของบริษัท ซึ่งจะแบ่งการทำงานออกเป็นฝ่ายต่างๆ มีทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายผลิต ฝ่ายการตลาด เหมือนกับบริษัทจริงๆ ซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายก็จะมาจากผลงานของนักเรียน 
 
 
โดยเฉพาะแจกันดอกไม้ประดิษฐ์ ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก เมื่อสินค้าถูกจำหน่ายได้แล้ว ทางบริษัทก็จะจัดสรรแบ่งส่วนเงินเป็นต้นทุน และกำไรตามหลักของการดำเนินธุรกิจต่อไป 
 
 
คุณครูภารณี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ที่ปรึกษาบอกว่า บริษัทสร้างการดี เป็นหนึ่งในโครงการ โรงเรียนสุจริต ที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ ที่ทำการเปิดบริษัทดำเนินธุรกิจ ก้เพื่อให้นักเรียนที่สนใจเรื่องการทำธุรกิจได้มีโอกาสเรียนรู้และมีพื้นฐานในสิ่งที่ตนเองสนใจ เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้นั้นไปใช้ในอนาคตได้
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 

29 ตุลาคม 2558 | 2,857 views