ตอน ธนาคารโรงเรียนทองแสนขันวิทยา

28 ตุลาคม 2558 | 1,726


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ธนาคารโรงเรียนทองแสนขันวิทยา ออกอากาศวันที่ 28ต.ค.58
 
 
ธนาคารโรงเรียนทองแสนขันวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 เป็นธนาคารจำลอง ที่ดำเนินการโดยนักเรียนในโรงเรียน มีนักเรียนเป็นกำลังที่สำคัญในการขับเคลื่อน โดยเด็กนักเรียนจะใช้เวลาในช่วงพักเช้าและพักเที่ยง ในการให้บริการธนาคารโรงเรียน ที่เป็นธนาคารจำลองในรูปแบบของการรับฝากเงินที่มีการบริหารกันเอง ซึ่งจะมีนักเรียนเป็นผู้ดำเนินการรับฝากเงิน รวมทั้งเปิดบัญชีออมทรัพย์ให้กับเพื่อนนักเรียนด้วยกัน 
 
 
โดยเจ้าหน้าที่ของธนาคารโรงเรียนนั้นก็จะประกอบไปด้วย ผู้จัดการ พนักงานการเงิน พนักงานบัญชี พนักงานติดต่อ และพนักงานลงรายการ ซึ่งตำแหน่งงานทั้งหมดล้วนเป็นนักเรียนของโรงเรียนทั้งสิ้น โดยธนาคารโรงเรียนแห่งนี้จะมีนายวีระพันธุ์ ดอนท้วม ผู้อำนวยการโรงเรียนทองแสนขันวิทยา และคณะครู รวมถึงพนักงานของธนาคารเป็นที่ปรึกษา 
 
 
สำหรับโครงการธนาคารโรงเรียนนี้ จะมุ่งหวังให้เด็กได้รู้จักการทำงานที่ต้องมีความซื้อสัตย์สุจริต ซึ่งเป็นรากฐานนำไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมที่ดี ธนาคารโรงเรียนจะเน้นเฉพาะเรื่องการฝากเงินกับถอนเงิน เด็กๆ จะเริ่มคุ้นเคยกับการรับฝากเงิน ถอนเงิน ทำบัญชี จัดระเบียบชีวิตของตนเอง รู้จักประหยัดอดออม และสามารถดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พร้อมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้ฝึกทักษะการบริหาร การบริการ และการทำงานอย่างมีขั้นตอนอีกด้วย
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระน่ารู้และเรื่องน่าสนใจอีกมากมายรออยู่ใน เว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก :)

28 ตุลาคม 2558 | 1,726 views