ตอน โครงการหารายได้ระหว่างเรียน

23 ตุลาคม 2558 | 1,349


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ออกอากาศวันที่ 23ต.ค.58
 
โครงการหารายได้ระหว่างเรียนเพื่อเลี้ยงชีพ เป็นโครงการของโรงเรียนบ้านทุ่งกรวด อำเภอทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล โดยนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทางโรงเรียนจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการหารายได้ระหว่างเรียนให้กับเด็กนักเรียน 
 
 
โดยจัดกิจกรรมการเลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งจิ้งหรีดเป็นแมลงที่พบทั่วไปตามธรรมชาติ ปัจจุบันคนนิยมเลี่ยงเพื่อบริโภคเป็นอาหาร มีการทอด คั่ว แกง ห่อหมก และยำ ซึ่งจิ้งหรีดมีโปรตีนสูง ปลอดสารพิษ สามารถช่วยแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารได้ และเป็นแมลงที่ขยายพันธุ์ได้เร็ว ให้ผลผลิตสูง เหมาะที่จะนำมาเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมไว้บริโภคและจำหน่าย
 
นายสุรัช วัฒนสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งกรวด ได้กล่าวว่า ประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจากโครงการนี้ก็คือ เด็กๆจะมีรายได้ระหว่างเรียน สามารถนำความรู้ที่ได้นั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ และในส่วนของวิธีการจำหน่ายที่ทางโรงเรียนได้ทำนั้น ก็มีหลายรูปแบบ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ซื้อว่าต้องการซื้อแบบไหน โดยปกติก็จะมีการนับจำนวนตัวเพื่อขาย 
 
 
ซึ่งจะขายร้อยละประมาณ 40-50 บาท หรือชั่งน้ำหนักขาย โดยจะขายกิโลกรัมละประมาณ 250 บาท ส่วนที่แปรรูปแล้วแล้วด้วยการทอด หรืออบ จะขายกิโลกรัมละ 300 บาท นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายพ่อและแม่พันธุ์ ชุดละ 15 บาท โดยประกอบไปด้วย ตัวผู้ 1 ตัว และตัวเมีย 3 ตัว 
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก :)

23 ตุลาคม 2558 | 1,349 views