ตอน เครือข่ายผู้ปกครองเสริมสร้างศีลธรรมแก่บุตรหลาน

20 ตุลาคม 2558 | 871


ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เครือข่ายผู้ปกครองเสริมสร้างศีลธรรมแก่บุตรหลาน ออกอากาศวันที่ 20ต.ค.58
 
 
กิจกรรมเข้าค่ายอบรมพัฒนาทักษะชีวิตสู่ความดีสากล เป็นโครงการที่เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จ.อุตรดิตถ์ ได้จัดขึ้นในช่วงปิดภาคเรียนแรกของทุกปี 
 
นายสงบ คำน้อย รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ได้กล่าวถึงค่ายนี้ว่า เนื่องจากได้เห็นปัญหาของเด็กและเยาวชนทุกวันนี้ ที่ยังขาดทักษะในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ดังนั้น การฝึกอบรมทางด้านนิสัย จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาและสามารถปรับพฤติกรรมให้เด็กและเยาวชนได้เกิดทักษะการใช้ชีวิตที่เหมาะสมตามช่วงวัย และมีระบบ มีระเบียบ มีวินัย มากขึ้น 
 
 
ซึ่งโครงการค่ายอบรมพัฒนาทักษะชีวิตสู่ความดีสากลนี้ เป็นค่ายที่จะสร้างให้เด็กและเยาวชน ได้พัฒนานิสัยของตนเองตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพุทธศาสนาศีล 5 จากหลักสูตรความดีสากล 5 ประการ นั่นเอง
 
โดยในกิจกรรม จะส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักความสะอาด ความมีระเบียบ มีความสุภาพ ตรงต่อเวลา และที่สำคัญมีการฝึกจิตใจให้ตั้งมั่น มีสมาธิ ผ่านกิจวัตรประจำวัน 5 ห้องชีวิต เช่น  การปฏิบัติกิจวัตรในห้องนอน เช่บ พับ จัด เก็บ กิจวัตรในห้องน้ำ เช่น ปัด กวาด เช็ด ถู 
 
 
นอกจากนี้ ยังมีการทำกิจวัตรประจำวันในห้องครัว ห้องแต่งตัว และห้องทำงาน พร้อมทั้งมีกิจกรรมเรียนรู้สร้างความตระหนักไตร่ตรองเหตุการณ์ต่างๆอย่างมีวิจารณญาณ ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองได้เป็นอย่างดี
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก :)

20 ตุลาคม 2558 | 871 views