ตอน อบรมพัฒนาครู เสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ

13 ตุลาคม 2558 | 1,089


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน อบรมพัฒนาครู เสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ ออกอากาศวันที่ 13ต.ค.58
 
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้มีการจัดอบรมพัฒนาครูตามระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษตามกรอบ The common European framework of reference for languages (CEFR) ระยะที่ 1 ให้กับบุคลากรครูในสังกัด 
 
 
โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถของครูสอนภาษาอังกฤษกลุ่มเป้าหมาย และครูจากสาขาวิชาอื่นๆ ให้สามารถใช้ภาษาในการแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพและการติดต่อสื่อสารให้พร้อมรับกับการเป็นหนึ่งในสังคมประชาคมอาเซียน 
 
 
ซึ่งโครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะวิทยากรเป็นครูชาวต่างชาติจากหลายเชื้อชาติ เช่น อังกฤษ แคนนาดา ออสเตรเลีย และฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นเจ้าของภาษามาให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย 
 
 
ด้านนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้กล่าวว่า โครงการนี้นับเป็นโครงการที่ดี และสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย จะได้นำความรู้ที่ได้ ไปบูรณาการและประยุกต์ใช้ในชั้นเรียน พร้อมทั้งขยายผลให้กับครูในโรงเรียนและเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก :)

13 ตุลาคม 2558 | 1,089 views