ตอน ชมรม To Be Number One โรงเรียนท่าชัยวิทยา

21 กันยายน 2558 | 1,706


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ชมรม To Be Number One โรงเรียนท่าชัยวิทยา ออกอากาศวันที่ 21ก.ย.58
 
 
ชมรม To Be Number One  ของโรงเรียนท่าชัยวิทยา เป็นชมรมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีศักยภาพ มีสุขภาพกายและจิตที่ดี ที่สำคัญคือห่างไกลจากยาเสพติดและสิ่งมอมเมาต่างๆ 
 
 
 
โดยทางชมรมยังมีกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนกล้าคิดและกล้าแสดงออกอีกด้วย ผ่านการจัดประกวดดนตรี และกิจกรรมประกวดต่างๆ เป็นต้น
 
 
kidsnews.bectero.com  คลิกเลย! มีเรื่องน่าสนใจอีกมากมาย อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก :)

21 กันยายน 2558 | 1,706 views