ตอน โครงการทวิศึกษา จบม.6 แถมได้วุฒิ ปวช

30 กรกฎาคม 2558 | 6,064


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน โครงการทวิศึกษา จบม.6 แถมได้วุฒิ ปวช ออกอากาศวันที่ 30ก.ค.58
 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ได้มีการขานรับนโยบายที่จะให้มีการจัดการศึกษาหลักสูตรเรียนร่วมอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลายควบคู่กันไป โดยทางโรงเรียนชาติตระการวิทยา อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เปิดสอนหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ทวิศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ต้นการศึกษาปี พ.ศ.2558  
 
นายเสน่ห์ เทศนา ผู้อำนวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา ได้กล่าวว่า โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนชาติตระการวิทยา และวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ. ที่เล็งเห็นว่า ชุมชนที่ตั้งของโรงเรียนนั้น อยู่ห่างไกล มีพื้นที่เป็นภูเขาสูง อาชีพส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาชีพเกษตรกรรม เด็กนักเรียนในพื้นที่ควรจะได้มีความรู้และมีอาชีพติดตัว เมื่อจบการศึกษาไปแล้ว จะได้นำความรู้ที่มีไปประกอบอาชีพได้ในอนาคต 
 
สำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบทวิศึกษามีความสำคัญและเป็นประโยชน์กับนักเรียนมาก โดยจะเน้นสอนในเรื่องของการทำเกษตรกรรม ปลูกพืชปลอดสารพิษ เลี้ยงปลา เลี้งกบ ปลูกข้าว ปลูกผักสวนครัว เป็นต้น ซึ่งหลังจากที่นักเรียนจบการศึกษาในหลักสูตรนี้แล้ว จะได้รับวุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐาน นั่นก็คือ วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 จากทางโรงเรียน และยังได้รับวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช. จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย อีกด้วย 
 
http://kidsnews.bectero.com/ ชมเรื่องน่าสนใจอีกมากมายกันต่อในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก

30 กรกฎาคม 2558 | 6,064 views