ตอน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

3 กุมภาพันธ์ 2558 | 742


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ออกอากาศวันที่ 4ก.พ.58
 
กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ครูได้เห็นสภาพแท้จริงของสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ทางครอบครัวของนักเรียน และเป็นการสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบ้านกับโรงเรียน  ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีในการช่วยแก้ปัญหา หรือพัฒนานักเรียน  ซึ่งโครงการเยี่ยมบ้านและครอบครัวนักเรียนนี้ ทางสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ สพฐ.ต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่จะคืนพื้นที่แห่งความสุข สร้างรอยยิ้มกลับคืนมาสู่นักเรียนทุกคน 
 
การเยี่ยมบ้านของนักเรียน จะทำให้ได้รู้ว่า เด็กๆบางคนไม่ได้อยู่กับผู้ปกครอง จึงทำให้บางครั้งอาจเกิดความไม่พร้อมในด้านต่างๆ และเมื่อคุณครูได้รู้ถึงปัญหาของนักเรียนแต่ละคนแล้ว ก็จะนำมาปรึกษา และหาวิธีการช่วยเหลือต่อไป ส่วนปัญหาใหญ่ที่พบมากก็คือ นักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้อาศัยอยู่กับบิดา มารดา จึงทำให้เกิดปัญหาขึ้นในหลายๆด้าน เมื่อรู้แบบนี้แล้วทางคุณครูและทางสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถามศึกษาสระบุรี เขต 1 จึงได้ช่วยกันหาแนวทางการช่วยเหลือด้วยการมอบของที่จำเป็นและทุนการศึกษาให้กับเด็กๆที่ขาดแคลน
 
http://kidsnews.bectero.com/ คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอเพื่อนๆ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก :)

3 กุมภาพันธ์ 2558 | 742 views