ตอน ออมวันนี้ เป็นเศรษฐีวันหน้า

10 ธันวาคม 2557 | 9,167


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน ออมวันนี้ เป็นเศรษฐีวันหน้า ออกอากาศวันที่ 11ธ.ค.57
 
ในทุกเช้าและตอนกลางวัน เพื่อนๆ นักเรียนโรงเรียนวัดบ้านใหม่ จะแบ่งเงินจากค่าขนมที่ผู้ปกครองให้มา นำไปฝากธนาคารโรงเรียน 
 
ซึ่งการฝากเงินนี้ จะเป็นการฝึกให้เพื่อนๆ รู้จักบริหารจัดการการใช้เงินของตัวเอง มีทักษะและเป้าหมายที่ชัดเจนในการออม เห็นคุณค่าของการออม เกิดทักษะในการบริหารงบประมาณ รู้จักคุณค่าของเงินและสิ่งของ สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมกับวัย 
 
เหมือนคำขวัญของโรงเรียนธนาคารวัดบ้านใหม่ที่ว่า “ขยันออม ถนอมใช้ ช่วยให้ชีวิตมั่นคง” โดยตั้งแต่ปี 2553 จนถึงขณะนี้ มีสมาชิกของธนาคารโรงเรียน จำนวน 720 คน มีเงินทุนหมุนเวียนกว่า 1,800,000  บาทแล้ว
 
 
 

10 ธันวาคม 2557 | 9,167 views