ตอน เตรียมเปิดพื้นที่สร้างทักษะเด็กกลางกรุงฯ

9 ธันวาคม 2557 | 536


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เตรียมเปิดพื้นที่สร้างทักษะเด็กกลางกรุงฯ ออกอากาศวันที่ 9ธ.ค.57
 
เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และไม่หมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมกระทรวงวัฒนธรรม จะหารือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ศูนย์การค้าย่านปทุมวันกรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนให้เปิดพื้นที่สาธารณะเพื่อสร้างเป็นลานกิจกรรมให้เยาวชนได้เข้าบริการและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
 
เหมือนที่ประเทศญี่ปุ่นได้จัดให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่แสดงออกซึ่งความสามารถของตนเอง ในพื้นที่ย่านฮาราจูกุมาเป็นต้นแบบให้วัยรุ่นในประเทศได้แต่งตัว และจัดกิจกรรมอย่างเต็มที่ 
 
โดยอาจปิดถนนพระราม 1 หรือบริเวณใจกลางเมืองกรุงเทพมหานคร ที่ให้เด็กๆได้มารวมตัวกันง่ายและสะดวก โดยการจัดหาพื้นที่สาธารณะให้เยาวชนแสดงออกนี้จะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะดึงเด็กออกจากแหล่งมั่วสุมหรือร้านเกมได้
 
 
 

9 ธันวาคม 2557 | 536 views