ตอน นักเรียนจังหวัดเลยผลิตสารคดีประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

19 ตุลาคม 2557 | 1,182


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน นักเรียนจังหวัดเลยผลิตสารคดีประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ออกอากาศวันที่ 18 ต ค  57
 
เยาวชนที่สร้างสรรค์สารคดีท่องเที่ยวจังหวัดเลยขึ้นมานี้ก็คือ กลุ่มนักเรียนของโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ซึ่งในการดำเนินการผลิตวีดีโอสารดคีท่องเที่ยวของจังหวัดเลยนี้เป็นสารดคีท่องเที่ยวภาคภาษาอังกฤษ 
 
โดยก่อนที่จะดำเนินการจัดทำ ทีมเยาวชนจะต้องลงพื้นที่เพื่อศึกษา เก็บข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอต่างๆ ของจังหวัดเลยด้วยตนเอง มีการแบ่งหน้าที่การทำงานต่างๆ เริ่มขั้นแรก คือขั้น ก่อนการผลิต ซึ่งได้แก่ การเก็บข้อมูล เขียนสคลริปต์ แล้วก็เริ่มเป็นขั้นที่สองคือ ขั้นการผลิต และขั้นสุดท้าย คือขั้นหลังการผลิต ซึ่งเป็นขั้นตอนของการตัดต่อ บันทึกเสียง และนำเสนอผลงานคลิปวีดีโอเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
 

19 ตุลาคม 2557 | 1,182 views