เคมี ตอน กรด-เบส T02

ติดตามเทคนิคดีๆ ของพี่บ๊อบ และเรื่องราวน่ารักๆ ของน้องณัชชา กันต่อได้ที่www.clickforclever.com Click สนุก Cl..อ่านต่อ>>

2,525

เคมี ตอน ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี T03

ติดตามเทคนิคดีๆ ของพี่บ๊อบ และเรื่องราวน่ารักๆ ของน้องณัชชา กันต่อได้ที่www.clickforclever.com Click สนุก Cl..อ่านต่อ>>

2,422

เคมี ตอน ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ

ติดตามเทคนิคดีๆ ของพี่บ๊อบ และเรื่องราวน่ารักๆ ของน้องณัชชา กันต่อได้ที่www.clickforclever.com Click สนุก Cl..อ่านต่อ>>

2,743

เคมี ตอน กรด-เบส T01

ติดตามเทคนิคดีๆ ของพี่บ๊อบ และเรื่องราวน่ารักๆ ของน้องณัชชา กันต่อได้ที่ www.clickforclever.com Click สนุก C..อ่านต่อ>>

2,459

เคมี ตอน ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี T02

ติดตามเทคนิคดีๆ ของพี่บ๊อบ และเรื่องราวน่ารักๆ ของน้องณัชชา กันต่อได้ที่ www.clickforclever.com Click สนุก C..อ่านต่อ>>

2,252

เคมี ตอน ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี T01

ติดตามเทคนิคดีๆ ของพี่บ๊อบ และเรื่องราวน่ารักๆ ของน้องณัชชา กันต่อได้ที่ www.clickforclever.com Click สนุก C..อ่านต่อ>>

2,162

เคมี ตอน อะตอมและตารางธาตุ (Part 2)

มาลุยกันต่อกับเรื่องอะตอมและตารางธาตุ ในตอนนี้จะมาดูในส่วนของการจัดเรียงอิเล็กตรอนในแบบต่างๆ และเรียนรู้วิวัฒนาการตาร..อ่านต่อ>>

4,411

เคมี ตอน อะตอมและตารางธาตุ (Part 1)

โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ คือ อะไร... แต่ก่อนจะเรียนกันในตอนนี้จะพาไปย้อนไปทบทวนในส่วนของตอนมัธยมกันก่อนว่าชนิดของสส..อ่านต่อ>>

10,674

เคมี ตอน พันธะเคมี (Part 2)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ที่นี่เลย http://www.clickforclever.com/download/44.html ติดตามเทคนิคดีๆ..อ่านต่อ>>

2,967

เคมี ตอน พันธะเคมี (Part 1)

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนได้ที่นี่เลย http://www.clickforclever.com/download/44.html ติดตามเทคนิคดีๆ..อ่านต่อ>>

6,961

เคมี ตอน ปริมาณสารสัมพันธ์ (Part 5)

มาลุยกันต่อในเรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ ในส่วนสุดท้ายพร้อมกับทำความเข้าใจเกี่ยวกับ สมการเคมี พร้อมกับคิดวิเคราะห์และทำโ..อ่านต่อ>>

3,626

เคมี ตอน ปริมาณสารสัมพันธ์ (Part 4)

มาลุยกันต่อในเรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ ในส่วนที่ 4 ระบบกับสิ่งแวดล้อมในเชิงเคมี กฎทางเคมีกับปริมาณสารสัมพันธ์ พร้อมกับ..อ่านต่อ>>

6,475

เคมี ตอน ปริมาณสารสัมพันธ์ (Part 3)

มาลุยกันต่อในเรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ ในส่วนที่ 3 ในเรื่องของการเตรียมสารละลาย (การเตรียมความเข้มข้นจากสารบริสุทธิ์ แ..อ่านต่อ>>

7,064

เคมี ตอน ปริมาณสารสัมพันธ์ (Part 2)

มาลุยกันต่อในเรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ ในส่วนที่ 2 ส่วนของมวลอะตอมและโมเลกุลกันต่อและทดลองทำโจทย์กันด้วย และมาทำความเข..อ่านต่อ>>

11,105

เคมี ตอน ปริมาณสารสัมพันธ์ (Part 1)

เรื่อง ปริมาณสารสัมพันธ์ จะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะ จะสามารถทำความเข้าใจได้ง่ายๆ โดยการเรียนรู้ไปกับบทเรียนในตอน..อ่านต่อ>>

24,955