สอนศัพท์รับ AEC ตอน แม่เป็นผู้ให้ความรัก

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า แม่เป็นผู้ให้ความรัก hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหม..อ่านต่อ>>

906

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ป่าชายเลนร่มรื่นมาก

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ป่าชายเลนร่มรื่นมาก hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหมค..อ่านต่อ>>

1,153

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ถุงพลาสติกเป็นอันตรายต่อสัตว์

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ถุงพลาสติกเป็นอันตรายต่อสัตว์ hello หนีห่าว คุณผู..อ่านต่อ>>

726

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ถุงพลาสติกทําให้เกิดมลพิษ

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ถุงพลาสติกทําให้เกิดมลพิษ hello หนีห่าว คุณผู้ชมร..อ่านต่อ>>

1,505

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ถุงผ้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ถุงผ้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม hello หนีห่าว คุณผู้..อ่านต่อ>>

2,363

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันมางานแสดงแสตมป์

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ฉันมางานแสดงแสตมป์ hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหมคะ..อ่านต่อ>>

632

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันใช้ถุงผ้าเพื่อไปซื้อของ

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ฉันใช้ถุงผ้าเพื่อไปซื้อของ hello หนีห่าว คุณผู้ชม..อ่านต่อ>>

3,733

สอนศัพท์รับ AEC ตอน คนไทยใช้ถุงพลาสติกเป็นจํานวนมาก

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ประโยคที่ว่า คนไทยใช้ถุงพลาสติกเป็นจํานวนมาก hello หนีห่าว ..อ่านต่อ>>

594

สอนศัพท์รับ AEC ตอน แม่เป็นผู้ให้การศึกษา

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า แม่เป็นผู้ให้การศึกษา hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไห..อ่านต่อ>>

1,391

สอนศัพท์รับ AEC ตอน แม่สอนให้มีความรับผิดชอบ

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า แม่สอนให้มีความรับผิดชอบ hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู..อ่านต่อ>>

1,700

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล hello หนีห่าว คุณผู้ช..อ่านต่อ>>

2,576

สอนศัพท์รับ AEC ตอน เต่าทะเลวางไข่บนหาดทราย

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า เต่าทะเลวางไข่บนหาดทราย hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้..อ่านต่อ>>

1,402

สอนศัพท์รับ AEC ตอน เต่าทะเลเป็นสัตว์เลี้อยคลาน

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า เต่าทะเลเป็นสัตว์เลี้อยคลาน hello หนีห่าว คุณผู้ช..อ่านต่อ>>

1,875

สอนศัพท์รับ AEC ตอน คุณแม่เป็นผู้ที่เลี้ยงดูณัชชา

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า คุณแม่เป็นผู้ที่เลี้ยงดูณัชชา hello หนีห่าว คุณผู..อ่านต่อ>>

1,629

สอนศัพท์รับ AEC ตอน เต่าทะเลใกล้สูญพันธุ์

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า เต่าทะเลใกล้สูญพันธุ์ hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไห..อ่านต่อ>>

1,369

สอนศัพท์รับ AEC ตอน กล้วยไม้แสดงถึงความสง่างาม

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า กล้วยไม้แสดงถึงความสง่างาม hello หนีห่าว คุณผู้ชม..อ่านต่อ>>

3,002

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ดอกกล้วยไม้กินได้

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ดอกกล้วยไม้กินได้ hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหมคะด..อ่านต่อ>>

2,110

สอนศัพท์รับ AEC ตอน กองทัพเรือช่วยปกป้องน่านนํ้าไทย

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า กองทัพเรือช่วยปกป้องน่านนํ้าไทย hello หนีห่าว คุณ..อ่านต่อ>>

3,197

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ทหารเรือทํางานบนเรือ

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ทหารเรือทํางานบนเรือ hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหม..อ่านต่อ>>

2,568

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันจะซื้อของที่ระลึก

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ฉันจะซื้อของที่ระลึก hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหม..อ่านต่อ>>

3,001

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ร้านขายของมีจํานวนมาก

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ร้านขายของมีจํานวนมาก hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไห..อ่านต่อ>>

1,824

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ตลาดนํ้าแสดงถึงวัฒนธรรมของคนไทย

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ตลาดนํ้าแสดงถึงวัฒนธรรมของคนไทย hello หนีห่าว คุณ..อ่านต่อ>>

4,806

สอนศัพท์รับ AEC ตอน เขื่อนมีความสําคัญต่อการทําไร่ทํานา

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า เขื่อนมีความสําคัญต่อการทําไร่ทํานา hello หนีห่าว ..อ่านต่อ>>

3,060

สอนศัพท์รับ AEC ตอน เขื่อนช่วยลดปัญหาภัยแล้ง

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า เขื่อนช่วยลดปัญหาภัยแล้ง hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู..อ่านต่อ>>

2,924