สอนศัพท์รับ AEC ตอน แม่เป็นผู้ให้ความรัก

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า แม่เป็นผู้ให้ความรัก hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหม..อ่านต่อ>>

976

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ป่าชายเลนร่มรื่นมาก

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ป่าชายเลนร่มรื่นมาก hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหมค..อ่านต่อ>>

1,353

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ถุงพลาสติกเป็นอันตรายต่อสัตว์

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ถุงพลาสติกเป็นอันตรายต่อสัตว์ hello หนีห่าว คุณผู..อ่านต่อ>>

786

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ถุงพลาสติกทําให้เกิดมลพิษ

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ถุงพลาสติกทําให้เกิดมลพิษ hello หนีห่าว คุณผู้ชมร..อ่านต่อ>>

1,654

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ถุงผ้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ถุงผ้าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม hello หนีห่าว คุณผู้..อ่านต่อ>>

2,660

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันมางานแสดงแสตมป์

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ฉันมางานแสดงแสตมป์ hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหมคะ..อ่านต่อ>>

692

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันใช้ถุงผ้าเพื่อไปซื้อของ

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ฉันใช้ถุงผ้าเพื่อไปซื้อของ hello หนีห่าว คุณผู้ชม..อ่านต่อ>>

5,592

สอนศัพท์รับ AEC ตอน คนไทยใช้ถุงพลาสติกเป็นจํานวนมาก

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ประโยคที่ว่า คนไทยใช้ถุงพลาสติกเป็นจํานวนมาก hello หนีห่าว ..อ่านต่อ>>

671

สอนศัพท์รับ AEC ตอน แม่เป็นผู้ให้การศึกษา

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า แม่เป็นผู้ให้การศึกษา hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไห..อ่านต่อ>>

1,467

สอนศัพท์รับ AEC ตอน แม่สอนให้มีความรับผิดชอบ

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า แม่สอนให้มีความรับผิดชอบ hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู..อ่านต่อ>>

1,832

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล hello หนีห่าว คุณผู้ช..อ่านต่อ>>

2,724

สอนศัพท์รับ AEC ตอน เต่าทะเลวางไข่บนหาดทราย

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า เต่าทะเลวางไข่บนหาดทราย hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้..อ่านต่อ>>

1,511

สอนศัพท์รับ AEC ตอน เต่าทะเลเป็นสัตว์เลี้อยคลาน

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า เต่าทะเลเป็นสัตว์เลี้อยคลาน hello หนีห่าว คุณผู้ช..อ่านต่อ>>

2,003

สอนศัพท์รับ AEC ตอน คุณแม่เป็นผู้ที่เลี้ยงดูณัชชา

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า คุณแม่เป็นผู้ที่เลี้ยงดูณัชชา hello หนีห่าว คุณผู..อ่านต่อ>>

1,754

สอนศัพท์รับ AEC ตอน เต่าทะเลใกล้สูญพันธุ์

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า เต่าทะเลใกล้สูญพันธุ์ hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไห..อ่านต่อ>>

1,531

สอนศัพท์รับ AEC ตอน กล้วยไม้แสดงถึงความสง่างาม

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า กล้วยไม้แสดงถึงความสง่างาม hello หนีห่าว คุณผู้ชม..อ่านต่อ>>

3,066

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ดอกกล้วยไม้กินได้

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ดอกกล้วยไม้กินได้ hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหมคะด..อ่านต่อ>>

2,174

สอนศัพท์รับ AEC ตอน กองทัพเรือช่วยปกป้องน่านนํ้าไทย

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า กองทัพเรือช่วยปกป้องน่านนํ้าไทย hello หนีห่าว คุณ..อ่านต่อ>>

3,273

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ทหารเรือทํางานบนเรือ

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ทหารเรือทํางานบนเรือ hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหม..อ่านต่อ>>

2,676

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันจะซื้อของที่ระลึก

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ฉันจะซื้อของที่ระลึก hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหม..อ่านต่อ>>

3,196

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ร้านขายของมีจํานวนมาก

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ร้านขายของมีจํานวนมาก hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไห..อ่านต่อ>>

1,882

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ตลาดนํ้าแสดงถึงวัฒนธรรมของคนไทย

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ตลาดนํ้าแสดงถึงวัฒนธรรมของคนไทย hello หนีห่าว คุณ..อ่านต่อ>>

4,884

สอนศัพท์รับ AEC ตอน เขื่อนมีความสําคัญต่อการทําไร่ทํานา

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า เขื่อนมีความสําคัญต่อการทําไร่ทํานา hello หนีห่าว ..อ่านต่อ>>

3,184

สอนศัพท์รับ AEC ตอน เขื่อนช่วยลดปัญหาภัยแล้ง

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า เขื่อนช่วยลดปัญหาภัยแล้ง hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู..อ่านต่อ>>

3,060