สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันขึ้นรถไฟฟ้าที่สถานีหมอชิต

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ฉันขึ้นรถไฟฟ้าที่สถานีหมอชิต hello หนีห่าว คุณผู้..อ่านต่อ>>

661

สอนศัพท์รับ AEC ตอน รถไฟฟ้าช่วยให้ฉันตรงเวลา

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า รถไฟฟ้าช่วยให้ฉันตรงเวลา hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู..อ่านต่อ>>

500

สอนศัพท์รับ AEC ตอน รถไฟฟ้าช่วยแก้ปัญหารถติด

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า รถไฟฟ้าช่วยแก้ปัญหารถติด hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู..อ่านต่อ>>

612

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันนั่งรถไฟฟ้ากลับบ้าน

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ฉันนั่งรถไฟฟ้ากลับบ้าน hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไ..อ่านต่อ>>

693

สอนศัพท์รับ AEC ตอน พระจันทร์แทนใจฉัน

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า พระจันทร์แทนใจฉัน hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหมคะพ..อ่านต่อ>>

1,937

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันอยากกินขนมไหว้พระจันทร์

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ฉันอยากกินขนมไหว้พระจันทร์ hello หนีห่าว คุณผู้ชม..อ่านต่อ>>

1,444

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันมาหาหมอฟัน

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ฉันมาหาหมอฟัน hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหมคะฉันมา..อ่านต่อ>>

1,058

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ขนมไหว้พระจันทร์มีรูปร่างทรงกลมเหมือนพระจันทร์

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ขนมไหว้พระจันทร์มีรูปร่างทรงกลมเหมือนพระจันทร์ hello หนีห่..อ่านต่อ>>

627

สอนศัพท์รับ AEC ตอน เทศกาลไหว้พระจันทร์ฉลองในฤดูใบไม้ร่วง

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า เทศกาลไหว้พระจันทร์ฉลองในฤดูใบไม้ร่วง hello หนีห่าว ..อ่านต่อ>>

929

สอนศัพท์รับ AEC ตอน เด็กมีฟันนํ้านม

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า เด็กมีฟันนํ้านม hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหมคะ เด..อ่านต่อ>>

1,868

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันปวดฟัน

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ฉันปวดฟัน hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหมคะฉันปวดฟัน..อ่านต่อ>>

1,115

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ผู้ใหญ่มีฟันแท้

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ผู้ใหญ่มีฟันแท้ hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหมคะผู้..อ่านต่อ>>

1,092

สอนศัพท์รับ AEC ตอน เด็กทุกคนควรอ่านออกเขียนได้

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า เด็กทุกคนควรอ่านออกเขียนได้ hello หนีห่าว คุณผู้ช..อ่านต่อ>>

1,144

สอนศัพท์รับ AEC ตอน คณะอักษรศาสตร์เน้นสอนภาษา

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า คณะอักษรศาสตร์เน้นสอนภาษา hello หนีห่าว คุณผู้ชมร..อ่านต่อ>>

858

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันอยากเป็นวิศวกรน้อย

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ฉันอยากเป็นวิศวกรน้อย hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไห..อ่านต่อ>>

1,918

สอนศัพท์รับ AEC ตอน อายุไม่ใช่ปัญหาในการเรียนรู้

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า อายุไม่ใช่ปัญหาในการเรียนรู้ hello หนีห่าว ..อ่านต่อ>>

1,489

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ป่าชายเลนส่วนใหญ่อยู่ในนํ้าเค็ม

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ป่าชายเลนส่วนใหญ่อยู่ในนํ้าเค็ม hello หนีห่าว คุณ..อ่านต่อ>>

2,147

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ป่าชายเลนดีต่อระบบนิเวศ

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ป่าชายเลนดีต่อระบบนิเวศ hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้..อ่านต่อ>>

1,269

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ป่าชายเลนช่วยปกป้องชายฝั่ง

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ป่าชายเลนช่วยปกป้องชายฝั่ง hello หนีห่าว คุณผู้ชม..อ่านต่อ>>

993

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันอยากเรียนที่มหาวิทยาลัย

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ฉันอยากเรียนที่มหาวิทยาลัย hello หนีห่าว คุณผู้ชม..อ่านต่อ>>

2,053

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันปลูกต้นโกงกาง

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ฉันปลูกต้นโกงกาง hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหมคะ ฉ..อ่านต่อ>>

1,678

สอนศัพท์รับ AEC ตอน สแตมป์สมเด็จพระเทพฯ สวยมาก

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า สแตมป์สมเด็จพระเทพฯ สวยมาก hello หนีห่าว คุณผู้ชม..อ่านต่อ>>

1,447

สอนศัพท์รับ AEC ตอน สแตมป์ดวงนี้เป็นรูปเครื่องดนตรีไทย

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า สแตมป์ดวงนี้เป็นรูปเครื่องดนตรีไทย hello หนีห่าว ..อ่านต่อ>>

1,825

สอนศัพท์รับ AEC ตอน สแตมป์ฉลอง ASEAN unity

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า สแตมป์ฉลอง ASEAN unity hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไ..อ่านต่อ>>

1,093