สอนศัพท์รับ AEC ตอน หิมะตก

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า หิมะตก hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหมคะหิมะตกภาษาอังกฤษ ..อ่านต่อ>>

1,031

สอนศัพท์รับ AEC ตอน หมีขั้วโลกอาศัยอยู่ที่อาร์คติค

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า หมีขั้วโลกอาศัยอยู่ที่อาร์คติค hello หนีห่าว คุณผ..อ่านต่อ>>

1,240

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันชอบร้องเพลงคริสต์มาส

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ไฟคริสต์มาสสว่างไสวทั่วเมือง hello หนีห่าว คุณผู้..อ่านต่อ>>

1,088

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ไฟคริสต์มาสสว่างไสวทั่วเมือง

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ไฟคริสต์มาสสว่างไสวทั่วเมือง hello หนีห่าว คุณผู้..อ่านต่อ>>

975

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ต้นคริสต์มาสทำมาจากต้นสน

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ต้นคริสต์มาสทำมาจากต้นสน hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู..อ่านต่อ>>

975

สอนศัพท์รับ AEC ตอน เรื่องของคุณทองแดงทําให้ฉันประทับใจ

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า เรื่องของคุณทองแดงทําให้ฉันประทับใจ hello หนีห่าว ..อ่านต่อ>>

1,105

สอนศัพท์รับ AEC ตอน คุณทองแดงเคยเป็นสุนัขข้างถนน

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า คุณทองแดงเคยเป็นสุนัขข้างถนน hello หนีห่าว คุณผู้..อ่านต่อ>>

905

สอนศัพท์รับ AEC ตอน เรื่องของคุณทองแดงถูกนํามาทําเป็นanimation

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า เรื่องของคุณทองแดงถูกนํามาทําเป็นanimation hello หนีห่าว ..อ่านต่อ>>

799

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันแพ้ยุง

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ฉันแพ้ยุง hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหมคะฉันแพ้ยุง..อ่านต่อ>>

2,660

สอนศัพท์รับ AEC ตอน เด็กทารกควรนอนในมุ้ง

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า เด็กทารกควรนอนในมุ้ง hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหม..อ่านต่อ>>

1,008

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ช่วยกันทําความสะอาดแม่นํ้า

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ช่วยกันทําความสะอาดแม่นํ้า hello หนีห่าว คุณผู้ชม..อ่านต่อ>>

1,016

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ยุงกัดสามารถทําให้ตายได้

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ยุงกัดสามารถทําให้ตายได้ hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู..อ่านต่อ>>

1,619

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ไข้เลือดออกอันตราย

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ไข้เลือดออกอันตราย hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหมคะ..อ่านต่อ>>

1,562

สอนศัพท์รับ AEC ตอน สุขสันต์วันลอยกระทง

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า สุขสันต์วันลอยกระทง hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหมค..อ่านต่อ>>

2,467

สอนศัพท์รับ AEC ตอน แว่นกันแดดช่วยปกป้องดวงตา

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า แว่นกันแดดช่วยปกป้องดวงตา hello หนีห่าว คุณผู้ชมร..อ่านต่อ>>

906

สอนศัพท์รับ AEC ตอน กระทงของฉันทํามาจากต้นกล้วย

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า กระทงของฉันทํามาจากต้นกล้วย hello หนีห่าว คุณผู้ช..อ่านต่อ>>

1,480

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันต้องขึ้นรถไฟเดี๋ยวนี้

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ฉันต้องขึ้นรถไฟเดี๋ยวนี้ hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู..อ่านต่อ>>

895

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ผู้โดยสารควรมาถึงก่อนเวลา

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ผู้โดยสารควรมาถึงก่อนเวลา hello หนีห่าว คุณผู้ชมร..อ่านต่อ>>

1,209

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันต้องการตั๋วไปกลับ

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ฉันต้องการตั๋วไปกลับ hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไหม..อ่านต่อ>>

859

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ครูสอนเล่นไอซ์สเก็ตของฉันเก่งมาก

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ครูสอนเล่นไอซ์สเก็ตของฉันเก่งมาก hello หนีห่าว คุ..อ่านต่อ>>

1,092

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ไอซ์สเก็ตทําให้ขาของฉันแข็งแรง

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ไอซ์สเก็ตทําให้ขาของฉันแข็งแรง hello หนีห่าว คุณผ..อ่านต่อ>>

755

สอนศัพท์รับ AEC ตอน รองเท้าสเก็ตน้ำแข็งของฉันสีนํ้าเงิน

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า รองเท้าสเก็ตน้ำแข็งของฉันสีนํ้าเงิน hello หนีห่าว ..อ่านต่อ>>

1,173

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันขอนํ้าซุปกระดูกหมู

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ฉันขอนํ้าซุปกระดูกหมู hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้ไห..อ่านต่อ>>

5,376

สอนศัพท์รับ AEC ตอน ฉันชอบเล่นสเก็ตนํ้าแข็ง

น้องณัชชา แนะนำคำศัพท์ ภาษาอังกฤษและภาษาจีน คำว่า ฉันชอบเล่นสเก็ตนํ้าแข็ง hello หนีห่าว คุณผู้ชมรู้..อ่านต่อ>>

1,882