ช่วงAsean Weekly ตอน วันชาติอินโดนีเซีย

13 สิงหาคม 2557 | 603


รายการครอบครัวข่าวเด็กช่วงAsean Weekly ตอน วันชาติอินโดนีเซีย โดยพิธีกรคนเก่ง "น้องมีมี่" ออกอากาศวันที่ 14 สิงหาคม 2557
 
วันชาติของประเทศอินโดนีเซียนั้นตรงกับวันที่ 17 สิงหาคมของทุกปี มีความสำคัญ เพราะ เป็นวันที่ประเทศอินโดนีเซียได้ประกาศเป็นอิสรภาพจากประเทศเนเธอร์แลนด์ซึ่งประเทศอินโดนีเซียเคยตกเป็นอาณานิคมถึง 300 ปี ดังนั้น ทางการจึงได้กำหนดให้วันที่ 17 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันชาติของประเทศอินโดนีเซีย
 
สำหรับคำว่า 'ประชาชน' ภาษาอินโดนีเซีย ใช้คำว่า 'โอราง'
 
 'โอราง' หมายความว่า ประชาชน ค่ะ :)
 

13 สิงหาคม 2557 | 603 views