ช่วง Asean Weekly ตอน สวนนกจูร่ง ประเทศสิงคโปร์

3 กุมภาพันธ์ 2558 | 467


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วง Asean Weekly ตอน สวนนกจูร่ง ประเทศสิงคโปร์ โดยพิธีกรคนเก่ง "น้องมีมี่" ออกอากาศวันที่ 5ก.พ.58
 
สวนนกจูร่ง เป็นสวนนกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งรวบรวมนกชนิดต่างๆ ไว้มากมายกว่่า 8,000 ตัว 600 สายพันธุ์
 
สำหรับคำว่า 'นก' ในภาษาจีน ออกเสียงว่า 'เหนี่ยว'
 
 'เหนี่ยว' แปลว่า  'นก' 
 
http://kidsnews.bectero.com/ คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอเพื่อนๆ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก :)
 
 

3 กุมภาพันธ์ 2558 | 467 views