ช่วงนกกระจิบนิวส์ ตอน โขนจำลอง ร.ร.วัดหนองเครือบุญ

24 สิงหาคม 2557 | 702


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วงนกกระจิบนิวส์  ตอน โขนจำลอง ร.ร.วัดหนองเครือบุญ โดยพิธีกรคนเก่ง "น้องโอม" ออกอากาศวันที่ 23 สิงหาคม 2557
 
     นอกจากที่โรงเรียนวัดหนองเครือบุญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะจัดให้มีการเรียน การสอนฝึกให้นักเรียนมีความสามารถในการเล่นโขนแล้ว ยังมีกิจกรรม 'การทำโขนจำลอง' โดยฝึมือนักเรียนในโรงเรียนอีกด้วย
 
     หัวโขนจำลองนี้เป็นหัวโขนที่ถูกทำให้ลดขนาดจากหัวโขนจริง แต่ความสวยงามนั้นรับรองว่าไม่แพ้กันอย่างแน่นอน 
 
 

24 สิงหาคม 2557 | 702 views