ทึ่ง! นักศึกษาจำลองภูมิทั้ง 6 ตามความเชื่อของศาสนาพุทธมาไว้ในตัววาฬ

25 สิงหาคม 2559 | 4,175

ทึ่ง! นักศึกษาจำลองภูมิทั้ง 6 ตามความเชื่อของศาสนาพุทธมาไว้ในตัววาฬ


     Isana Yamada ศิลปินชาวญี่ปุ่นได้สร้างวาฬขนาดย่อส่วน ผลงานจากเรซินใส ซึ่งเป็นผลงานในโปรเจกต์ 'The six whale' 

     โดยผลงานนี้มีชื่อว่า 'วัฏสงสาร' หรือดินแดนทั้ง 6 ภูมิ ที่สิ่งมีชีวิตเวียนว่ายตายเกิด ตามความเชื่อของศาสนาพุทธ

 

     ภายในตัววาฬแต่ละตัวบอกเล่าถึงเรื่องราวของดินแดนทั้ง 6 อันได้แก่ สวรรค์ อสูร เดรัจฉาน นรก ภูตผี และมนุษย์

 

     ยิ่งไปกว่านั้น ผลงานที่น่าทึ่งนี้เป็นเพียงโปรเจกต์จบการศึกษาในคณะการออกแบบที่เขาเรียนอยู่เท่านั้น โดยวาฬทั้ง 6 ตัวนี้ ได้ถูกนำไปจัดแสดงอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งโตเกียว และที่ศูนย์จัดแสดงศิลปะแห่งโตเกียว

 

ขอบคุณ Boredpanda

25 สิงหาคม 2559 | 4,175 views