ตอน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

5 มกราคม 2559 | 878


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ออกอากาศวันที่ 6ม.ค.59
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุรินทร์ ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ โดยมีนายบุญรักษ์  ยอดเพชร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ 
 
โดยการจัดงานครั้งนี้ มีนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมงานทั้งหมด 20 จังหวัด 76 เขตพื้นที่ และงานในครั้งนี้ จัดได้ยิ่งใหญ่สมกับเป็นเมืองช้างจังหวัดสุรินทร์จริงๆ เพราะทางเจ้าภาพ ได้จัดให้ประธาน พร้อมแขกผู้มีเกียรติ ขึ้นหลังช้างเดินทางมาเปิดงาน พร้อมขบวนนางรำและนักปั่นจักยานเพื่อพ่อ เข้าร่วมงานอีกด้วย
 
วัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมด้านต่างๆ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  มีโอกาสแสดงออกซึ่งความรู้  ความสามารถ  ทั้งด้านวิชาการ  ศิลปะ ดนตรี กีฬา การประดิษฐ์คิดค้นต่างๆ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมถึง เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เห็นความสามารถของบุตรหลาน ภายใต้แนวคิดว่า  “เลิศล้ำเลอค่าศาสตร์ศิลป์ แดนดินถิ่นอีสาน ผลงานสู่สากล”
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก :)
 

5 มกราคม 2559 | 878 views