ตอน เรียนรู้ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.พิษณุโลก

25 กันยายน 2558 | 939


ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน เรียนรู้ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น จ.พิษณุโลก 25ก.ย.58
 
โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จัดโครงการอบรมฝึกทักษะการเรียนรู้ด้านศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นของนักเรียนและเยาวชนเพ ื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
kidsnews.bectero.com คลิกเลย! มีสาระความรู้ดีๆ อีกมากมายรอเพื่อนๆ อยู่ในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก 

25 กันยายน 2558 | 939 views