ตอน การแข่งขันดนตรีสตริงต้านยาเสพติด

6 กรกฎาคม 2558 | 889


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน การแข่งขันดนตรีสตริงต้านยาเสพติด ออกอากาศวันที่ 6ก.ค.58
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (สุโขทัย – ตาก) ได้มีการจัดการแข่งขันดนตรีสตริงมัธยมศึกษา ต้านยาเสพติด ประจำปี พ.ศ. 2558 ให้กับนักเรียนในสังกัด 
 
เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านดนตรี ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีความรักสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ และที่สำคัญเป็นการป้องกันปัญหาเรื่องยาเสพติดอีกทางหนึ่งด้วย 
 
โดยทางคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้มีการแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 โซน คือจังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย เพื่อคัดเลือกตัวแทนโซนละ 4 ทีม มาทำการแข่งขันหาทีมชนะเลิศ ซึ่งกำหนดให้ทีมที่จะเข้าร่วมแข่งขันตั้งวงดนตรีในนามตัวแทนของโรงเรียน มีนักเรียนชาย – หญิง จำนวน 5-8 คน ทำการแข่งขันกันภายใต้กติกาที่กำหนดคือ ร้องเพลง จำนวน 3 เพลง ได้แก่ เพลงพระราชนิพนธ์ เพลงช้า และเพลงเร็ว 
 
ซึ่งการให้คะแนนจะแยกคะแนนเป็นส่วนๆ ได้แก่ นักร้อง นักดนตรี และภาพรวมของวงดนตรี ค่ะ/ครับ การแข่งขันในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 มีโรงเรียนที่เข้าแข่งขันชิงชนะเลิศจำนวน 8 โรงเรียน แบ่งเป็นจังหวัดสุโขทัย 4 ทีม จังหวัดตาก 4 ทีม และผลการแข่งขัน ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในปีนี้ คือ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ โรงเรียนตากพิทยาคม จังหวัดตาก และรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย 
 
http://kidsnews.bectero.com/ ชมเรื่องน่าสนใจอีกมากมายกันต่อในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก

6 กรกฎาคม 2558 | 889 views