ตอน จิตอาสาดนตรีไทย

6 พฤษภาคม 2558 | 769


ครอบครัวข่าวเด็ก ตอน จิตอาสาดนตรีไทย ออกอากาศวันที่ 8 พ.ค. 58
 
ในช่วงปิดเทอมแบบนี้ เพื่อนๆ พี่ๆ โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา อำเภอพรหมพิราม จ.พิษณุโลก ได้ร่วมกันฝึกซ้อมการเล่นดนตรีไทย ตามโครงการค่ายเยาวชนรุ่นใหม่สืบทอดดนตรีไทย ห่างไกลยาเสพย์ติดของโรงเรียน โดยค่ายเยาวชนนี้ทางโรงเรียนได้จัดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างไปในทางที่ถูกต้อง ห่างไกลยาเสพติด และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านการบรรเลงดนตรีไทยอย่างเต็มที่ 
 
ชมเรื่องน่าสนใจอีกมากมายกันต่อในเว็บไซต์ครอบครัวข่าวเด็ก http://kidsnews.bectero.com/

6 พฤษภาคม 2558 | 769 views