ตอน เรียนรู้การทําผ้าหมักโคลน

9 ธันวาคม 2557 | 944


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอนเรียนรู้การทําผ้าหมักโคลน ออกอากาศวันที่ 9ธ.ค.57
 
ผ้าหมักโคลน เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้าน ของบ้านนาต้นจั่น จ.สุโขทัย ซึ่งมีชื่อเสียงในเรื่องของผ้าทอ และผ้าหมักโคลน ทางโรงเรียนบ้านนาต้นจั่น อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด สุโขทัย ได้เห็นความสำคัญของภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ได้สืบทอดกันเป็นระยะเวลายาวนาน จึงได้มีการจัดทำโครงการ เพื่อสอนให้เด็กนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้เรียนรู้ และลงมือทอผ้าให้เป็นทุกคน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อยู่คู่กับบ้านนาต้นจั่น และยังได้ความรู้ในด้านวิชาชีพเพื่อใช้หารายได้ในอนาคตได้อีกด้วย
 
 

9 ธันวาคม 2557 | 944 views