ตอน กิจกรรมสร้างสรรค์ เวทีนักเล่นนิทาน

4 ธันวาคม 2557 | 564


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ตอน กิจกรรมสร้างสรรค์ เวทีนักเล่นนิทาน ออกอากาศวันที่ 1ธ.ค.57
 
กิจกรรมที่เราจะนำเสนอในวันนี้ ก็คือกิจกรรมสร้างสรรค์เวทีนักเล่นนิทาน ของศูนย์ 3 วัย สานใยรักแห่งครอบครัว ตะกรบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้ ได้มีนักการละครผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกระบวนการละครเพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับเทคนิคการเล่า อ่าน เล่น ผ่านศิลปะการแสดง มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการใช้ชีวิตของคนในพื้นที่ ผ่านกิจกรรม ลานเล่นนิทานอมตะ 
 
โดยมีการจัดแสดงการเล่า เล่นนิทานอมตะที่โด่งดัง เรื่องสโนว์ไวท์กับคนแคระทั้งเจ็ด ในแบบฉบับของจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการนำภาษาท้องถิ่นมาใช้ในการแสดง เพื่อเป็นการสื่อสารให้เด็กๆ ในชุมชนเข้าใจได้ง่าย ทำให้ในระหว่างการเล่า อ่าน และเล่นนิทาน ตัวละครทุกตัวสามารถเรียกเสียงหัวเราะจากเด็กๆ ได้ตลอดทั้งวันเลย
 
 

4 ธันวาคม 2557 | 564 views