ช่วง ข่าวภูมิภาค ตอน งานศิลปหัตถกรรม จ. บุรีรัมย์

6 พฤศจิกายน 2557 | 468


รายการครอบครัวข่าวเด็ก ช่วง ข่าวภูมิภาค ตอน งานศิลปหัตถกรรม จ. บุรีรัมย์โดยพิธีกรคนเก่ง "น้องโฟร์" ออกอากาศวันที่ (7 พ.ย. 57)
 
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 64 ประจำปี 2557 ขึ้นที่โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม ภายใต้แนวคิด มัธยมบุรีรัมย์ก้าวนำสู่สากล เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับโรงเรียน 
 
ซึ่งในงานนี้ ได้จัดให้มีทั้งการแสดงของนักเรียน อีกทั้งกิจกรรมการแข่งขันของทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพื่อคัดเลือกหาตัวแทนของนักเรียนที่ได้ลำดับที่ 1 ของแต่ละสาระการเรียนรู้และแต่ละกิจกรรม ที่จะเข้าแข่งขันในระดับภาค และระดับประเทศต่อไป
 
ในการแข่งขันครั้งนี้เด็กนักเรียนก็ได้แสดงความรู้ความสามารถกันอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการประดิษฐ์เครื่องขูดมะพร้าว ซึ่งพัฒนามาจากรถจักรยาน หรือว่าจะเป็นเครื่องดักยุงอัตโนมัติ เป็นต้น

6 พฤศจิกายน 2557 | 468 views